top of page

Vodoměrné šachty

Vodoměrné šachty slouží k osazení vodoměrů a dalších měřících prvků na potrubí vodovodní přípojky mimo objekt. Šachty tedy mohou být umístěny u obytných budov nebo průmyslových objektů. Vodoměry a další měřící prvky jsou uloženy v nezámrzné hloubce, tak aby se zabránilo jejich poškození.

Nabízíme jak provedení k obetonování, tak samonosné. Jednotlivé typy je vhodné vybrat podle podloží, výskytu spodní vody, plánovaném pojezdu a výšky zeminy nad šachtou.

Šachta může být na přání vybavena uzamykatelným poklopem nebo průlezem, na který je možné instalovat plastový nebo pochozí kompozitní poklop. Poklop může mít čtvercové nebo kruhové provedení. Do šachty je taky možné doplnit žebřík nebo protiskluzové nášlapy, které umožní snazší pohyb z a do šachty.

Podle potřeb zákazníka se šachta osazuje také prostupy pro jmenovitý vnitřní průměr (DN) ve výšce určené zákazníkem nebo projektem.

Před koupí doporučujeme konzultaci o provedení s příslušnou vodárenskou společností. Požadavky na velikost a osazení vodoměrné šachty bývají uvedené i na internetových stránkách jednotlivých společností. 

Záruční doba je 24 měsíců od data dodání.

bottom of page