top of page

Typ S

Slouží k k umístění a ukotvení hlavního uzávěru plynu – tzv. HUP, plynoměru a regulátoru a k jejich ochraně před nepříznivými povětrnostními vlivy.

Sloupek je vyroben z hladkých konstrukčních desek z  tvrdého extrudovaného PVC. Tento materiál je odolný vůči povětrnostním vlivům, je stabilizovaný na UV záření a je rázuvzdorný i za nízkých teplot. Materiál je zařazen do stupně hořlavosti „B“ dle normy ČSN 73 0862. 

Skříň tohoto typu je určena k montáží s podezdívkou (soklem) vysokým minimálně 30 cm nad okolním terénem.
Montáž této skříně spočívá v jejím přišroubování pomocí čtyř vrutů k předem připraveným základům. Jako montážní základy slouží například betonový sokl doporučeném půdorysu pro daný typ skříně.
 
Na levé nebo zadní vnitřní stěně je v příslušné výšce přivařena deska se šrouby a maticemi pro upevnění držáku plynových armatur.

Součástí dodávky skříně je i klička k zámku dveří.

Záruční doba je 24 měsíců od data dodání.

bottom of page