top of page

Rukávový filtr PVC RF 30

Plastový rukávový filtr slouží k velkoobjemové mechanické filtraci vody nebo solanky. Filtrační schopnost je dána jemností filtrační vložky, která se pohybuje mezi 1 až 800 mikrony. Hlavní využití nachází rukávové filtry jako dofiltrace hrubých nečistot, pojistný filtr nebo ochranný předfiltr.

Filtry jsou osazeny manometry před a za filtrem, které umožňují sledování zanesení filtrační vložky. Dále jsou také standardně osazeny dvěma rychlospojkami typu „C“ a dvěma metry hadice. 

Filtry PVC RF jsou vyrobené z PVC, díky tomu jsou vhodné i k filtraci solanky, používané při údržbě komunikací.

Na přání zákazníka může být filtr osazen jinými koncovkami (např. Eurospojkami). 

 Technické parametry

bottom of page