PSSDUO-2

PSSDUO-2.png

Slouží k k umístění a ukotvení hlavního uzávěru plynu – tzv. HUP, plynoměru a regulátoru a k jejich ochraně před nepříznivými povětrnostními vlivy.

Sloupek je vyroben z hladkých konstrukčních desek z  tvrdého extrudovaného PVC. Tento materiál je odolný vůči povětrnostním vlivům, je stabilizovaný na UV záření a je rázuvzdorný i za nízkých teplot. Materiál je zařazen do stupně hořlavosti „B“ dle normy ČSN 73 0862. 

Skřín tohoto typu je určena určena k montáži na podezdívku (sokl) vysoký minimálně 30 cm nad okolním terénem a umožňuje montáž dvou samostatných kompletů pro napojení např. dvou bytových jednotek.

Záruční doba je 24 měsíců od data dodání.