top of page

Míchací stanice na solanku MSK-5

Míchací stanice MSK-5 je určena k rozpouštění chloridu sodného (NaCl), chloridu vápenatého (CaCl2) a dalších vhodných látek na vodní roztok (solanku) o požadované koncentraci (obvykle 20 až 23 váhových procent).

Vyrobený roztok je používán k zimní údržbě vozovek. Solanku lze plnit do nádrží posypového vozu přímo z výrobní nádrže míchací stanice, případně lze solanku skladovat v připojené skladovací nádrží o požadovaném objemu. 

Míchací stanice se skládá ze základní míchací nádrže, násypky (rozdělené do šesti sekcí) s ručními vysouvacími klapkami, dvěma míchadly, čerpadlem, elektrorozvaděčem a potřebných trubních rozvodů. 

Míchací stanici lze vybavit zásobními nádržemi určenými pro oddělené skladování roztoku chloridu sodného a chloridu vápenatého.

Na přání je také možné doplnit zařízení o digitální hustoměr a také o průtokoměr.

 Technické parametry

*Výkon je závislý na druhu a jakosti rozpouštěného chloridu, teplotě, množství a tlaku použité vody)

bottom of page